Cigaretter med smakkapslar är populära bland ungdomar på grund av interaktiviteten och det nya med att röka en cigarett med två smaker.

År 2020 uppskattade Euromonitor-analys att hela den europeiska mentolmarknaden var värd cirka 9,7 miljarder euro (11 miljarder USD, nästan 8,5 miljarder GBP).

Undersökningen International Tobacco Control (ITC) 2016 (n=10 000 vuxna rökare, i 8 europeiska länder) fann att länderna med högst mentolanvändning var England (över 12 % av rökarna) och Polen (10 %);

ITC-siffrorna stöds av 2018 års Euromonitor-data, som visar att den kombinerade marknadsandelen för mentol och kapslar generellt sett var högre i nordeuropeiska länder, med den högsta i Polen, över 25 %, följt av Storbritannien, med över 20 % ( se figur 2).50 De relativa andelarna av cigaretter med mentolsmak jämfört med de med kapslar (mentol och andra smakämnen) varierade också; medan marknadsandelen för kapslar översteg andelen för tobak med mentolsmak i hälften av EU-länderna, har marknadsandelen för mentol och kapslar tenderat att vara högre för europeiska länder utanför EU.

Mentolcigaretter utgör uppskattningsvis 21 % av den brittiska marknaden. 2018 siffror från Office for National Statistics (ONS) indikerar att det fanns 7,2 miljoner rökare i Storbritannien; baserat på 2016 ITC-undersökningsdata (detaljerad ovan) som skulle motsvara nästan 900 000 rökare som vanligtvis röker mentolcigaretter. Enligt marknadsundersökningsdata var siffran mycket högre under 2018, nästan 1,3 miljoner, även om detta skulle inkludera de som röker andra typer av cigaretter (t.ex. standard icke-smaksatta) samt mentol.

Massdistribution och marknadsföring av mentol började inte förrän på 1960-talet, även om ett amerikanskt patent för mentolsmaksättning beviljades på 1920-talet. 2007 dök en ny innovation för tillsats av smak upp på den japanska marknaden som sedan har blivit vanlig på andra håll, ofta marknadsförd som en "crushball", där smak tillsätts genom att krossa en liten plastkapsel i filtret. Cigaretter med smakkapslar är populära bland ungdomar på grund av interaktiviteten och det nya med att röka en cigarett med två smaker. Vissa marknader, såsom Storbritannien.

image11
image12
image13

Posttid: 18 augusti 2021